Fredagar med olika nummer

Räddningsverket har sammanställt statistik över ett antal olyckstyper och vilken veckodag de inträffat på, sedan har man brutit ut alla fredagar den 13:e för att se om det finns något belägg för att just fredagen den 13:e skulle vara en olycksdag. Kan läsas här.

Eftersom antalet olyckor inte skiljer sig markant mellan 13-fredagar och andra fredagar, drar Räddningsverket slutsatsen att vi inte behöver oroa oss för olyckor på just fredagen den 13:e.

Vad skönt.

Lämna ett svar