Lättnyheter

Vi har nog alla hört (myten) om en sockerbit i tanken på bilen.

Nu har det utvecklats en ny metod för att göra ”riktig” bensin av socker. Låter ju jättebra, men artikeln på dn.se leder tyvärr till fler frågor än den besvarar.

Hur mycket bensin kanman få ut per odlad areal?

Vilka är restprodukterna från processen?

Grannen odlar betor. Kan jag köpa av honom och jäsa egen soppa, eller kommer anläggningaran att vara så dyra (=av nöden bli så storskaliga) att betorna skall åka lastbil till södra Tyskland för att jäsas och sedan på tankbil tillbaka till min mack?

Men det är klart. Om vi inte besvarar de frågorna kanske det känns bättre och hoppfullare.

Lämna ett svar