Vindkraftens oskuld

Jag prenumererar på P1s podcast av Vetenskapsnyheter. Idag var det, bland annat, ett inslag om mysteriet med de döda fladdermössen kring vindkraftverk.

Tydligen får det tryckfall som rotorbladen genererar de små raringarnas lungor att kollapsa, eller explodera, lite beroende på vilken lekmannanivå man lägger sig på.

Därmed får väl vindkraftens miljömässiga oskuld anses vara tagen. Om än på en nivå, som i jämförelse med mer spridda alternativ till elproduktion, får betraktas som ganska ringa. I synnerhet som forskarna har ett förslag till lösning. Man stoppar helt enkelt verken när det blåser måttligt (alltså då fladdermössen är ute och jagar). Känns ju inte som något större avbräck.

Lämna ett svar